درگذشت جناب آقای لئون آهارونیان

با نهایت تأسف و تأثر در گذشت مرحوم شادروان جناب آقای مهندس لئون آهارونیان بنیان گذار و ریاست محترم هیئت مدیره شرکت فرآورده های گوشتی آندره را به اطلاع عموم همکاران و دوستان می رسانیم.