نمایشگاه صنایع غذایی

شرکت فرآورده های گوشتی آندره در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی گیلان (با محوریت صادرات) در تاریخ 5 لغایت 8 آذر ماه سال 1398  همراه با بازرگانان و تجار کشورهای عمان ،عراق، کویت، سوریه، پاکستان حضور به عمل آورده است

روابط عمومی شرکت فرآورده های گوشتی آندره