کراکف دودی جدید با تکه های گوشت

کراکف دودی 80 % با تکه های گوشت و طعمی دلپذیر وارد بازار شد.

هم اکنون بیرشینکن تنوری را از فروشگاه های معتبر تهیه کنید و از طعم آن لذت ببرید.

تصاویر بیشتر