نمایشگاه منطقه آزاد
یکشنبه 13 اسفند آندره

حضور شرکت فرآوردهای گوشتی آندره در نمایشگاه منطقه آزاد اروند واقع در خرمشهر

بال مرغ فرآوری شده
یکشنبه 13 اسفند آندره

بال مرغ فرآوری شده با 98 درصد گوشت مرغ بدون نیاز به فرایند پخت وارد بازار می شود، که میتوان به صورت گرم و سرد میل کنید  و از طعم آن لذت ببرید.