• کراکف دودی 80 %

  کراکف دودی 80 %

 • کراکف پپرونی80%

  کراکف پپرونی80%

 • کراکف سالامی90%

  کراکف سالامی90%

 • کراکف پنیر دودی 60%

  کراکف پنیر دودی 60%

 • کالباس کراکف پنیر 60%

  کالباس کراکف پنیر 60%

 • کالباس خشک خانواده60%

  کالباس خشک خانواده60%

 • کالباس خشک 60%

  کالباس خشک 60%

 • کالباس مرغ دودی اسپایسی 90%

  کالباس مرغ دودی اسپایسی 90%

 • کالباس مرغ و قارچ60%

  کالباس مرغ و قارچ60%

 • کالباس مرغ90%

  کالباس مرغ90%

 • کالباس خشک پرسی 90%

  کالباس خشک پرسی 90%

 • کالباس خشک ممتاز 70%

  کالباس خشک ممتاز 70%

 • کالباس لیونر ممتاز 70%

  کالباس لیونر ممتاز 70%

 • کالباس خشک دانمارکی 55%

  کالباس خشک دانمارکی 55%

 • پپرونی 60%

  پپرونی 60%

 • پپرونی 80%

  پپرونی 80%

 • سالامی 90%

  سالامی 90%

 • کالباس مرغ60%

  کالباس مرغ60%

کراکف دودی 80 %

 • ترکیبات : گوشت قرمز 80 % ، روغن مایع سویا 10 % ، آرد گندم ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1/2 % ، سویا ایزوله ، گلوتن ، ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ،نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80، آب
 • چربی : 7.1
 • قند : 0.6
 • انرژی : 0.102
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میگردد به صورت گریل، اسلایس در میز اردور ،کبابی ویا داخل فر آماده و میل شود

کراکف پپرونی80%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 80 % ، روغن مایع سویا 10 % ، آرد گندم ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم )2% ، سویا ایزوله ، گلوتن ، ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ،نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60، آب
 • چربی : 7.1
 • قند : 0.6
 • انرژی : 0.102
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میگردد به صورت گریل، اسلایس در میز اردور ،کبابی ویا داخل فر آماده و میل شود

کراکف سالامی90%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90 % ، روغن مایع سویا 2 % ، آرد گندم ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم )1.2% ، سویا ایزوله ، گلوتن ، ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ،نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60، آب
 • چربی : 4.8
 • قند : 0.52
 • انرژی : 0.08
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میگردد به صورت گریل، اسلایس در میز اردور ،کبابی ویا داخل فر آماده و میل شود

کراکف پنیر دودی 60%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 60 % ، پنیر پروسس 15 %،روغن مایع سویا 10 % ، آرد گندم ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم )2.5% ، سویا ایزوله ، گلوتن ، ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ،نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80، آب
 • چربی : 9.82
 • قند : 0.58
 • انرژی : 0.13
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میگردد به صورت گریل، اسلایس در میز اردور ،کبابی ویا داخل فر آماده و میل شود

کالباس کراکف پنیر 60%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 60 % ، روغن مایع سویا 10 % ، آرد گندم ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % ، سویا ایزوله ، گلوتن ، ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ،نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80، آب
 • چربی : 7.15
 • قند : 0.58
 • انرژی : 0.13
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میگردد به صورت گریل، اسلایس در میز اردور ،کبابی ویا داخل فر آماده و میل شود

کالباس خشک خانواده60%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 60 % ، روغن مایع سویا 10 % ، آرد گندم ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % ، سویا ایزوله ، گلوتن ، ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ،نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80، آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 7.15
 • قند : 0
 • انرژی : 0.1
 • پیشنهاد مصرف : سالاد ماکارونی و کالباس،اسنک کالباس و پنیر، رولت کالباس و تخم مرغ،مافین کالباس،سالاد الویه با کالباس

کالباس خشک 60%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 60 % ، روغن مایع سویا 10 % ، آرد گندم ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % ، سویا ایزوله ، گلوتن ، ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ،نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80، آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 7.15
 • قند : 0
 • انرژی : 0.1
 • پیشنهاد مصرف : سالاد ماکارونی و کالباس،اسنک کالباس و پنیر، رولت کالباس و تخم مرغ،مافین کالباس،سالاد الویه با کالباس

کالباس مرغ دودی اسپایسی 90%

 • ترکیبات : گوشت مرغ90 % - روغن مایع سویا 2 % - نشاسته - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 2/1 % - ادویه – کازئینات سدیم - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – سیر تازه – شکر – اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60 - آب
 • پروتئین : 16
 • چربی : 7.15
 • قند : 0.31
 • انرژی : 0.1
 • پیشنهاد مصرف : انواع ساندویچ گرم و پیتزا،ساندویچ سرد با پیاز و جعفری و خیارشور و گوجه،انواع تست ها با پنیر گودا و پیتزا

کالباس مرغ و قارچ60%

 • ترکیبات : گوشت مرغ 60 % - قارچ 15 % - روغن مایع سویا 10 % - نشاسته – هویج و فلفل دلمه ای - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1 % - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • چربی : 8.5
 • قند : 0.5
 • انرژی : 0.11
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ کالباس قارچ و مرغ،تست کالباس قارچ و مرغ و پنیر تست ورقه ای ،انواع پیتزا

کالباس مرغ90%

 • ترکیبات : گوشت مرغ90 % - روغن مایع سویا 2 % - نشاسته - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 2/1 % - ادویه – کازئینات سدیم - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – سیر تازه – شکر – اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60 - آب
 • چربی : 4.93
 • قند : 0.31
 • انرژی : 0.08
 • پیشنهاد مصرف : انواع ساندویچ گرم و پیتزا،ساندویچ سرد با پیاز و جعفری و خیارشور و گوجه،انواع تست ها با پنیر گودا و پیتزا

کالباس خشک پرسی 90%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90 % - روغن مایع سویا 2 % - نشاسته - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 2/1 % - ادویه – کازئینات سدیم - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – سیر تازه – شکر – اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60 - آب
 • چربی : 4.8
 • قند : 0.52
 • انرژی : 0.08
 • پیشنهاد مصرف : رول ژامبون و خیار شورو گوجه فرنکی و ریحان،پیتزای مخلوط،خوراک قارچ و ژامبون با پاستا،ساندویچ ژامبون با سس هندی،انواع ساندویچ سرد و گرم و پیتزا

کالباس خشک ممتاز 70%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 70 % - روغن مایع سویا 6 % - شیرخشک - نشاسته - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60 - آب
 • پروتئین : 14.5
 • چربی : 7.58
 • قند : 0.45
 • انرژی : 0.11
 • پیشنهاد مصرف : تست کالباس و پنیر،سالاد ماکارونی و کالباس،اسنک کالباس و پنیر،پیتزای مخلوط،نان شکم پر کالباس و تخم مرغ،مافین کالباس و انواع ساندویچ سرد و گرم و پیتزا

کالباس لیونر ممتاز 70%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 70 % - روغن مایع سویا 6 % - شیرخشک - نشاسته - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60 - آب
 • پروتئین : 14.5
 • چربی : 7.58
 • قند : 0.45
 • انرژی : 0.11
 • پیشنهاد مصرف : رول ژامبون و خیار شور،اسنک کالباس و پنیر،سالاد ماکارانی و کالباس،رولت کالباس و تخم مرغ،نان شکم پر و کالباس،مافین کالباس و انواع پیتزا

کالباس خشک دانمارکی 55%

 • ترکیبات : گوشت مرغ 55 % - روغن مایع سویا 10 % - آرد گندم – لاکتات سدیم (نگهدارنده) 5/2 % - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - ادویه – شیرخشک- فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • چربی : 4.96
 • قند : 0
 • انرژی : 0.091
 • پیشنهاد مصرف : اسنک کالباس و پنیر،سالاد ماکارانی و کالباس،رولت کالباس و تخم مرغ،نان شکم پر و کالباس،مافین کالباس و انواع پیتزا

پپرونی 60%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 60 % - روغن مایع سویا 10 % - لاکتات سدیم (نگهدارنده) 2 % - نشاسته گندم - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1/5 % - ادویه – شکر – گلوتن – سیر تازه – شیرخشک - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – طعم دهنده طبیعی دود– اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 7.15
 • قند : 0
 • انرژی : 0.1
 • پیشنهاد مصرف : پیتزای پپرونی با پنیرموتزارلا،ماکارونی با پپرونی،پیتزای تابه ای بدون فر،تست در فر و ساندویچ

پپرونی 80%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 80 % - روغن مایع سویا 5 % - لاکتات سدیم (نگهدارنده) 2 % - نشاسته گندم - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 2/1 % - ادویه – شکر – گلوتن – سیر تازه – شیرخشک - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – طعم دهنده طبیعی دود– اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60 - آب
 • پروتئین : 15
 • چربی : 7.1
 • قند : 0.6
 • انرژی : 0.102
 • پیشنهاد مصرف : پیتزای پپرونی،پیتزای چیاباتا،پیتزای تابه ای بدون فر،تست در فر و ساندویچ

سالامی 90%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90 % - روغن مایع سویا 2 % - نشاسته گندم - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1/2 % - ادویه – شکر – گلوتن – سیر تازه – شیرخشک - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – طعم دهنده طبیعی دود– اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60 - آب
 • پروتئین : 16.5
 • چربی : 4.8
 • قند : 0.54
 • انرژی : 0.08
 • پیشنهاد مصرف : تست پنیر و سالامی و ریحان تازه،انواع پیتزا و تست در sandwich maker

کالباس مرغ60%

 • ترکیبات : گوشت مرغ60 % - روغن مایع - نشاسته - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 2/1 % - ادویه – کازئینات سدیم - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) – اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12
 • چربی : 22
 • قند : 0.31
 • انرژی : 0.08
 • پیشنهاد مصرف : انواع ساندویچ گرم و پیتزا،ساندویچ سرد با پیاز و جعفری و خیارشور و گوجه،انواع تست ها با پنیر گودا و پیتزا