• ناگت مرغ 1 کیلویی

  ناگت مرغ 1 کیلویی

 • فیله مرغ سوخاری

  فیله مرغ سوخاری

 • ناگت مرغ 0.5 کیلویی

  ناگت مرغ 0.5 کیلویی

ناگت مرغ 1 کیلویی

 • ترکیبات : گوشت مرغ ،آرد،آرد سوخاری،روغن گیاهی نمک و ادویه
 • چربی : 2.42
 • قند : 0.28
 • انرژی : 49.5 kcal
 • پیشنهاد مصرف : دمای سرخ کن را به 160 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را به مدت 3 ال 5 دقیقه سرخ نمایید

فیله مرغ سوخاری

 • ترکیبات : فیله مرغ 80%،آرد گندم ،روغن گیاهی،نمک و ادویه
 • چربی : 4.32
 • قند : 1.58
 • انرژی : 122.64 kcal
 • پیشنهاد مصرف : دمای گریل را به 180 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را به مدت 10 الی 15 دقیقه گرم نمایید

ناگت مرغ 0.5 کیلویی

 • ترکیبات : گوشت مرغ ،آرد،آرد سوخاری،روغن گیاهی نمک و ادویه
 • چربی : 5.55
 • قند : 0.64
 • انرژی : 113.50 kcal
 • پیشنهاد مصرف : دمای سرخ کن را به 160 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را به مدت 3 ال 5 دقیقه سرخ نمایید