• سوسیس آلمانی 40%

  سوسیس آلمانی 40%

 • سوسیس کوکتل 55%

  سوسیس کوکتل 55%

 • سوسیس هات داگ 55%

  سوسیس هات داگ 55%

 • کوکتل بولکی 55%

  کوکتل بولکی 55%

 • سوسیس بوقلمون 55%

  سوسیس بوقلمون 55%

 • سوسیس کوکتل دودی 55%

  سوسیس کوکتل دودی 55%

 • سوسیس بلغاری 55%

  سوسیس بلغاری 55%

 • سوسیس کوکتل پنیر 55%

  سوسیس کوکتل پنیر 55%

 • هات داگ پنیردار 55%

  هات داگ پنیردار 55%

 • سوسیس کوکتل ژاپنی 55%

  سوسیس کوکتل ژاپنی 55%

 • کوکتل طلایی 80%

  کوکتل طلایی 80%

 • کوکتل ممتاز 70%

  کوکتل ممتاز 70%

 • هات داگ ممتاز 70%

  هات داگ ممتاز 70%

 • هات داگ فرانکفورتر 70%

  هات داگ فرانکفورتر 70%

 • هات داگ رویال 90%

  هات داگ رویال 90%

 • کوکتل رویال 90%

  کوکتل رویال 90%

 • باربیکیو 70%

  باربیکیو 70%

سوسیس آلمانی 40%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 40 % - روغن مایع سویا 13 % – آرد – سویا – لاکتات سدیم (نگهدارنده) 5/2 % - گلوتن – ادویه - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 3/1 % - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 11.5
 • چربی : 11.1
 • قند : 1.2
 • انرژی : 0.141
 • پیشنهاد مصرف : سوسیس بندری،املت سوسیس تخم مرغ

سوسیس کوکتل 55%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 55 % - روغن مایع سویا 10 % – آرد - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - نشاسته گندم– سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 7.85
 • قند : 0
 • انرژی : 0.107
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ ،پیتزا ، ماکارانی ،رولت نان و سوسیس

سوسیس هات داگ 55%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 55 % - روغن مایع سویا 10 % – آرد - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - نشاسته گندم– سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 7.8
 • قند : 0
 • انرژی : 0.807
 • پیشنهاد مصرف : جهت استفاده در پیتزا، ساندویچ هات داگ

کوکتل بولکی 55%

 • ترکیبات : گوشت مرغ 55 % - روغن مایع گیاهی 10 % – آرد – لاکتات سدیم (نگهدارنده) 5/2 % - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - ادویه - شیر خشک -فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 0.22
 • قند : 0
 • انرژی : 0.107
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ و پیتزا،ماکارونی،ساندویچ بندری،املت سوسیس

سوسیس بوقلمون 55%

 • ترکیبات : گوشت بوقلمون 55 % - روغن مایع سویا 12 % – آرد گندم - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1.2 % - نشاسته گندم– سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12
 • چربی : 22
 • قند : 0
 • انرژی : 0.108
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ گریلد، پرسی همراه با سیب زمینی و سبزیجات ،اسنک هات داگ با پنیر گودای ورقه ای،کورن داگ یا سوسیس چوبی،هات داگ هاوایی،هات داگ تنوری،خوراک هات داگ،هات داگ و سبزی،هات داگ با چیلی

سوسیس کوکتل دودی 55%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 55 % - روغن مایع سویا 10 % – آرد - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - نشاسته گندم– سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 7.85
 • قند : 0
 • انرژی : 0.107
 • پیشنهاد مصرف : جهت استفاده در پیتزا، ساندویچ و انواع املت ها

سوسیس بلغاری 55%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 55 % - روغن مایع سویا 10 % – آرد - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - نشاسته گندم– سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 7.85
 • قند : 0
 • انرژی : 0.107
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ و پیتزا،سوسیس بندری،سالاد ماکارونی

سوسیس کوکتل پنیر 55%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 55 % - روغن مایع سویا 10 % – آرد - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - نشاسته گندم– سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • چربی : 10.5
 • قند : 2.08
 • انرژی : 0.14
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ و پیتزا،اسنک سوسیس پنیری،سوسیس سوخاری

هات داگ پنیردار 55%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 55 % - روغن مایع سویا 10 % – آرد - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % - نشاسته گندم– سویا ایزوله - ادویه - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • چربی : 10.5
 • قند : 2.08
 • انرژی : 0.14
 • پیشنهاد مصرف : جهت استفاده در پیتزا،ساندویچ هات داگ پنیر

سوسیس کوکتل ژاپنی 55%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 55 % ، روغن مایع سویا 10 % ، آرد ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 5/1 % ، نشاسته گندم،سویا ایزوله ، ادویه، فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان )، نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 80 - آب
 • پروتئین : 12.5
 • چربی : 7.85
 • قند : 0
 • انرژی : 0.107
 • پیشنهاد مصرف : اسنک چیپس و پنیر و سوسیس، رولت نان و سوسیس،نودل و سوسیس،اردور و ماکارونی

کوکتل طلایی 80%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 80 % ، روغن مایع سویا 6 % ، نشاسته ، شیرخشک ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1 % ، ادویه ، فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ، نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60، آب
 • پروتئین : 17.5
 • چربی : 7.7
 • قند : 0.53
 • انرژی : 0.11
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ،رولت نان و سوسیس،املت سوسیس ،قارچ و سوسیس و پنیر،خوراک مرغ با سوسیس

کوکتل ممتاز 70%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 70 % ، روغن مایع سویا 6 % ، نشاسته ، شیرخشک ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1 % ، ادویه ، فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ، نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60، آب
 • چربی : 7.76
 • قند : 0.45
 • انرژی : 0.108
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ،ماکارونی ،رولت نان و سوسیس،املت سوسیس ،قارچ و سوسیس و پنیر،خوراک مرغ با سوسیس

هات داگ ممتاز 70%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 70 % ، روغن مایع سویا 6 % ، نشاسته ، شیرخشک ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1 % ، ادویه ، فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ، نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60، آب
 • پروتئین : 14.5
 • چربی : 7.76
 • قند : 45
 • انرژی : 0.108
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ،ماکارونی و هات داگ فنجانی،رولت نان و سوسیس،املت سوسیس و پنیر،قارچ شکم پر سوسیس و پنیر،خوراک مرغ با سوسیس

هات داگ فرانکفورتر 70%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 70 % ، روغن مایع سویا 8 %، نشاسته ، شیرخشک ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1 % ، ادویه ، فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) ، اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ، سویا ایزوله،نیتریت سدیم،آب
 • چربی : 7.76
 • قند : 45
 • انرژی : 0.108
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ هات داگ بخار پز همراه با خردل،ماکارونی و هات داگ فنجانی،رولت نان و سوسیس،املت سوسیس و پنیر،قارچ شکم پر سوسیس و پنیر،خوراک مرغ با سوسیس

هات داگ رویال 90%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90 % ، نشاسته ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1 % ، ادویه ، فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ، نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60، آب
 • چربی : 7.77
 • قند : 0.53
 • انرژی : 0.11

کوکتل رویال 90%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90 % ، نشاسته ، نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1 % ، ادویه ، فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) ، نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60، آب
 • چربی : 7.77
 • قند : 0.53
 • انرژی : 0.11

باربیکیو 70%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 70 % - روغن مایع سویا 6 % – آرد – سویا – لاکتات سدیم (نگهدارنده) 2 % - گلوتن – ادویه - نمک تصفیه شده خوراکی (کلرید سدیم ) 1.5 % - فسفات سدیم (تنظیم کننده pH) - اسید اسکوربیک (آنتی اکسیدان ) - نیتریت سدیم (نگهدارنده) ppm 60 - آب
 • چربی : 7.76
 • قند : 0.45
 • انرژی : 0.108
 • پیشنهاد مصرف : بشقاب اردور،ساندویچ ،سوسیس کبابی