• ژامبون گوشت 90%

  ژامبون گوشت 90%

 • ژامبون فیله بوقلمون 90%

  ژامبون فیله بوقلمون 90%

 • کالباس نوروزی 90 %

  کالباس نوروزی 90 %

 • فیله مخلوط 90%

  فیله مخلوط 90%

ژامبون گوشت 90%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90 % ، نمک تصفیه شده خوراکی ، نشاسته ، آب ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 4.68
 • قند : 1.13
 • انرژی : 87
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ مونت کریستو ، پنینی با سس پستو و ژامبون ، رول ژامبون و خیار شور ، رویال برگر ، رول ژامبون گوشت با مارچوبه و سس ناپلی تن و انواع ساندویچ سرد و گرم و پیتزا

ژامبون فیله بوقلمون 90%

 • ترکیبات : گوشت بوقلمون 90 % ، نمک تصفیه شده خوراکی ، نشاسته ، سویا ایزوله ، آب ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 4.35
 • قند : 1.13
 • انرژی : 80
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ مونت کریستو ، پنینی با سس پستو و ژامبون بوقلمون ، انواع ساندویچ سرد و گرم و پیتزا

کالباس نوروزی 90 %

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90 % ، روغن مایع سویا ، نشاسته ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 4.8
 • قند : 0.52
 • انرژی : 80
 • پیشنهاد مصرف : انواع ساندویچ گرم و پیتزا ، ساندویچ سرد با پیاز و جعفری و خیارشور و گوجه ، انواع تست ها با پنیر گودا و پیتزا

فیله مخلوط 90%

 • ترکیبات : گوشت مرغ 45% ، گوشت قرمز 45% ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سویا ایزوله ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 4.78
 • قند : 0.48
 • انرژی : 86
 • پیشنهاد مصرف : ساندویچ مونت کریستو ، پنینی با سس پستو و ژامبون ، رول ژامبون و خیارشور ، انواع ساندویچ سرد و گرم و پیتزا