• فیله مرغ سوخاری 280 گرمی

  فیله مرغ سوخاری 280 گرمی

 • شنیتسل فرمینگ مرغ 1 کیلویی

  شنیتسل فرمینگ مرغ 1 کیلویی

 • ناگت مرغ 1 کیلویی

  ناگت مرغ 1 کیلویی

 • فیله مرغ سوخاری 1 کیلویی

  فیله مرغ سوخاری 1 کیلویی

 • ناگت مرغ 0.5 کیلویی

  ناگت مرغ 0.5 کیلویی

فیله مرغ سوخاری 280 گرمی

 • ترکیبات : فیله مرغ %80، آرد سوخاری، روغن، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 4.32
 • قند : 1.58
 • انرژی : 123.64
 • پیشنهاد مصرف : طبق جدول قید شده در پشت محصول

شنیتسل فرمینگ مرغ 1 کیلویی

 • ترکیبات : گوشت مرغ 90%، آرد سوخاری، روغن مایع، آرد گندم، نمک تصفیه شده، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 5.55
 • قند : 0.64
 • انرژی : 113.5 kcal
 • پیشنهاد مصرف : دمای سرخ کن را به 160 درجه سانتی گراد رسانده و محصول را به مدت 3 ال 5 دقیقه سرخ نمایید.

ناگت مرغ 1 کیلویی

 • ترکیبات : گوشت مرغ ، آرد ، آرد سوخاری ، روغن گیاهی نمک و ادویه
 • چربی : 5.55
 • قند : 0.64
 • انرژی : 113.50 kcal
 • پیشنهاد مصرف : دمای سرخ کن را به 160 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را به مدت 3 ال 5 دقیقه سرخ نمایید

فیله مرغ سوخاری 1 کیلویی

 • ترکیبات : فیله مرغ 80% ، آرد گندم ، روغن گیاهی ، نمک و ادویه
 • چربی : 4.32
 • قند : 1.58
 • انرژی : 123.64 kcal
 • پیشنهاد مصرف : دمای گریل را به 180 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را به مدت 10 الی 15 دقیقه گرم نمایید

ناگت مرغ 0.5 کیلویی

 • ترکیبات : گوشت مرغ ، آرد ، آرد سوخاری ، روغن گیاهی نمک و ادویه
 • چربی : 5.55
 • قند : 0.64
 • انرژی : 113.50
 • پیشنهاد مصرف : دمای سرخ کن را به 160 درجه سانتیگراد رسانده و محصول را به مدت 3 ال 5 دقیقه سرخ نمایید