جذب و آموزش در شرکت آندره

تخصصی بودن حوزه کاری شرکت آندره باعث شده تا جذب و آموزش نیروها چه آن هایی که تازه به ما پیوسته اند و چه نیروهای با سابقه برای شرکت مهم و حیاتی باشد. به همین دلیل واحد جذب و آموزش شرکت آندره به جذب و آموزش نیروهای تازه وارد و همین طور آموزش و بروز رسانی دانش سایر بخش ها اهتمام ویژه دارد. نیروهایی که برای کار در این شرکت جذب می شوند باید دوره های آموزشی مربوط به آن را طی کنند که یک فرآیند مداوم می باشد.

مراحل جذب نیرو

همه کسانی که به شرکت آندره  می‌پیوندند در شروع کار یک دوره آموزشی سه مرحله‌ای را می‌گذرانند. این دوره‌های آموزشی با توجه به زمینه کاری افراد از یکماه تا سه ماه زمان می‌برد. آندره، فقط یک شرکت نیست؛ یک محیط یادگیری است. در کنار کار، آموزش نیرو‌ها برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به همین دلیل آندره یک واحد مجزا به واحد جذب و آموزش اختصاص داده است. واحد جذب و آموزش آندره بهترین‌ها را گرد هم می‌آورد و به آن‌ها ‌ها کمک می‌کند، تا خود را بهبود ببخشند. هدف اصلی این است، تا نیروهای جذب شده برای ورود به تیم‌های تخصصی آماده باشند.

 در آندره شما همیشه سنجش می‌شوید و اگر تخصص یا مهارتی دارید که قابلیت پرورش دارد، واحد جذب و آموزش ما آموزش‌های لازم را در اختیار شما می‌گذارد. هر نیرویی که در آندره کار می‌کند، با توجه به مهارت‌هایی که از خود نشان می‌دهد می‌تواند پله‌های ترقی را در حیطه کاری خود و در بخش‌های دیگر شرکت طی کند. اگر پتانسیلی در نیرو‌ها وجود داشته باشد، مجموعه اجازه نخواهد داد که این پتانسیل به هدر رود. به روز بودن نیروی انسانی شرکت در بخش‌های تخصصی از اولویت‌های اصلی شرکت است. آندره علاوه بر آموزش در شروع کار نیرو‌ها، در تمام مراحل به آموزش نیروهای با سابقه شرکت و بهبود توانمندی‌های آن‌ها توجه ویژه‌ای دارد.

    * فرمت‌های قابل قبول: PDF, Word, JPG * حداکثر حجم مجاز: 5MB